26 kwietnia 2019 roku odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu w Gołdapi. W porządku posiedzenia znalazło się kilka punktów związanych ze zmianami na „stanowiskach” m.in. odwołanie dwóch wiceprzewodniczących rady, powołanie nowego wiceprzewodniczącego, czy powołanie na członka zarządu radnego Wójtowicza. Ostatnia uchwała dotyczyła zmiany wysokości diet. Zgodnie z obowiązującymi przepisami całość obrad jest transmitowana i możliwa do retransmisji. Nagranie z ósmej sesji Rady Powiatu w Gołdapi znajdziemy tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=_IPRL6A1aS8

Czasem zapominamy wyłączyć mikrofon

Czasami zdarza się tak, że zapominamy po wypowiedzi wyłączyć mikrofon. Tak było i tym razem. Wicestarosta Andrzej Ciołek po swojej wypowiedzi (widać to w 23:00 minucie nagrania) nie wyłączył mikrofonu. Obrady były kontynuowane, lecz w związku z aspektami technicznymi następowały przerwy w prowadzeniu. W czasie ciszy możemy usłyszeć m.in konwersację Wicestarosty z radnym Karolem Szablakiem (od 25:06 – https://youtu.be/_IPRL6A1aS8?t=1506). Dobrze słychać to na smartphonach lub słuchawkach, niekoniecznie ustawionych na maksa głośnikach komputera.

„Już wiem o co chodzi. A Tomaszewska
widzisz mówiłem, że będzie jebana przeciwko. Przewidziałem ten ruch”

Mikrofon wicestarosty pozostał włączony do 57:08 nagrania.


Lojalność

Ciekawy wątek to wątek godnego reprezentowania okręgu numer 1 – składającego się z gmin Dubeninki i Banie Mazurskie. Zdaniem starosty Marzanny Wardziejewskiej dobrym kandydatem reprezentującym okręg gmin Dubeninki i Banie Mazurskie w zarządzie będzie mieszkaniec gminy Gołdap Stanisław Wójtowicz – https://youtu.be/_IPRL6A1aS8?t=9425. „Dodatkowym atutem pana Stanisława Wójtowicza jest jego odwaga i lojalność” – powiedziała Starosta. Małgorzata Kuliś poprosiła Marzannę Wardziejewską o wytłumaczenie, co to znaczy lojalność. – „Lojalność to zachowywanie się fair wobec grupy, którą się reprezentuje. I myślę, że jest to ważna cecha, gdyż można na takiego człowieka naprawdę liczyć” – odpowiedziała Starosta.
– „Postępowanie zgodne, z której grupy się kandyduje, którą się reprezentuje” – odpowiedziała Małgorzata Kuliś.

Transmisje z obrad sesji są obowiązkiem

11 stycznia 2018 roku znowelizowano ustawy samorządowe, wprowadzając obowiązek transmisji i publikacji nagrań z posiedzeń sesji na każdym szczeblu władzy. Obowiązek ten wprowadzono także w powiatach – mówi o tym art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym:
Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Nagrania i transmisje z posiedzeń Rady Powiatu w Gołdapi znajdziemy na kanale Youtube, do którego linkują oficjalne strony samorządu. Wszystkie nagrania można obejrzeć pod linkiem
https://www.youtube.com/channel/UCMmX8iG-eC1GxFIXfp_4xtw

Dodaj komentarz