Jeszcze przez trzy najbliższe dni można zgłaszać pomysły do budżetu obywatelskiego na rok 2019. To idealna opcja na małe inwestycje w naszym otoczeniu. W poprzednich edycjach wygrały inicjatywy „Lekarze Specjaliści”, „Hasanka” czyli plac zabaw na Wojska Polskiego, czy ścieżka łącząca Botkuny z Green Velo. W tym roku do dyspozycji jest 150 tysięcy złotych, z czego 67% czyli 100 500,00 zł na działania w mieście i pozostała kwota na działania w gminie Gołdap.

Budżet obywatelski – idealne „sprawdzam”

Budżet obywatelski gminy Gołdap mógłby stać się idealną okazją na powiedzenie „sprawdzam” pomysłom zgłaszanym przez radnych, choć budżet obywatelski faktycznie powinien być obywatelskim, a nie radnych. Ale czysto hipotetyzując, gdyby radni zgłosili swoje pomysły? Co prawda niektóre z nich są już zapisane do finansowania w budżecie gminy na 2019 rok, jednak ciekawą opcją byłoby sprawdzenie poparcia mieszkańców dla pomysłów gołdapskich rajców. Na ostatnich posiedzeniach radni wnioskowali o :

  • pojemniki do segregacji odpadów – czyli mógłby powstać projekt związany z ich dofinansowaniem mieszkańcom, a w konsekwencji faktyczna segregacja odpadów byłaby już nieco bliżej,
  • ścieżkę pieszą na tzw. „szpitalówie” wzdłuż Green Velo,
  • ratowanie dębu w centrum miasta,
  • napis przestrzenny „Gołdap”,
  • modernizację / przebudowę zaplecza Plac Zwycięstwa 18-19.

Oczywiście niektóre z tych pomysłów wymagają większych nakładów finansowych, ale być może można by było je robić w częściach? 😉

Wracajmy do budżetu obywatelskiego

Do 15 stycznia mieszkańcy mogą zgłosić swoje pomysły do Urzędu Miejskiego w Gołdapi (Regulamin). Na 24 stycznia zaplanowano spotkanie informacyjne w sprawie złożonych wniosków. Po weryfikacji i ewentualnych uzupełnieniach, 7 lutego poznamy zgłoszone pomysły (znam już kilka z nich – nie są to pomysły radnych, na szczęście – i powiem szczerze, że ciężko będzie wybrać „ten jeden”). Głosowanie nad budżetem obywatelskim odbywać się będzie od 8 do 18 lutego, natomiast na koniec miesiąca poznamy oficjalne wyniki.

Co zrobić, aby zgłosić swój projekt? Na czym to polega? Odsyłam do strony temu poświęconej życząc kreatywności i mobilizacji wszystkim zainteresowanym 🙂 Pozostały jeszcze całe 3 dni, a to sporo czasu. Powodzenia! 🙂