No właśnie, jak to jest? W ostatnim czasie bardzo głośno na temat „wygaszenia” ustawowego użytkowania wieczystego i przekształcaniu w prawo własności oraz o bonifikatach w przypadku jednorazowego opłacenia przekształcenia. Czy aby na pewno?

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów mówi wprost:

Art. 9. 1. Właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność (…) a) jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

  • „może”, a nie „musi”. Dalej czytamy:

Art. 9. 4. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

Wróćmy do ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gołdapi, na której radny Marian Mioduszewski w zapytaniach (lub interpelacjach) zadał władzy wykonawczej pytanie dotyczące użytkowania – czy są już jakieś rozwiązania związane z bonifikatą od przekształcenia i kiedy Rada Miejska w Gołdapi zajmie się tym problemem. Burmistrz Tomasz Luto odpowiedział, że w najbliższym czasie zostaną one zaprezentowane. Poza pytaniem radnego, Rada Miejska w Gołdapi do tej pory nie zajęła się problemem (przynajmniej nie widać stosownego punktu w porządku najbliższych posiedzeń). Przypomnijmy, że zgodnie ze Statutem Gminy Gołdap radni mają inicjatywę uchwałodawczą. Mogą z nią wystąpić jako: klub radnych, przynajmniej 5 inicjujących lub z ramienia przewodniczącego rady. Temat ucichł, projektów uchwał ze strony radnych brak.

Wobec tego należy jasno powiedzieć: gmina Gołdap póki co nie posiada narzędzi do udzielania bonifikat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ustawa natomiast skupia się na bonifikacie w wysokości 60 % dla gruntów Skarbu Państwa. (Ustawa: ” W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa (…) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie „)

Takich gruntów Skarbu Państwa, na których znajduje się budownictwo mieszkaniowe w Gołdapi jest jak na lekarstwo. Większość budownictwa mieszkaniowego znajduje się na gruntach gminy. Póki obecna rada miejska nie zajmie się problemem i nie uchwali przepisów lokalnych, nie ma mowy o bonifikatach z tytułu przekształcenia.

Przygotowując się do tego wpisu odwiedziłem Urząd Miejski w Gołdapi. Zdaniem mego rozmówcy ustawa mówi, że skraca się czas użytkowania z 99 do 20 lat. Jednocześnie wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, jakie w ciągu najbliższych lat wpływać będą (jeśli nie będzie bonifikaty) do budżetu gminy pozwolą na inwestycje ze środków zewnętrznych o wartości około 65 milionów złotych. Takie są szacunki. A skoro mówimy o inwestycjach europejskich np. z 15% wkładem własnym, to łatwo wyliczyć, że z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste do budżetu gminy Gołdap wpłynąć może 9 750 000,00 w ciągu 20 lat, więc rocznie wpływa około 487 500,00 zł. Utrata takiego dochodu przy obecnym budżecie i obranym kierunku na wydatki inwestycyjne obecnej rady, zdaniem mojego rozmówcy, może powodować poważne kłopoty finansowe.

Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Wszelkie są moderowane, by nikt nie narobił tu zaułka spamu. Za poglądy nie każę banem.